Ειδικό Παιδαγωγικό

Ειδικό Παιδαγωγικό

Το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες:PETALOUDA
  • Δυσλεξία
  • Νοητική καθυστέρηση
  • Αισθητηριακά ελλείμματα
  • Διαταραχή Συγκέντρωσης, Προσοχής - Υπερκινητικότητα
  • Αυτισμό

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην βελτίωση προσχολικών δεξιοτήτων (ανάπτυξη εννοιών, προσανατολισμό στο χώρο/χρόνο, προμαθηματικές έννοιες, ασκήσεις προγραφής), καθώς και στην βελτίωση ανάγνωσης, γραφής και αρίθμησης για παιδιά που ήδη έχουν ενταχθεί στο σχολικό πλαίσιο.

Οι συνεδρίες γίνονται εντός του κέντρου εξατομικευμένα από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό και με μεθόδους προσαρμοσμένες κατάλληλα προς το μαθησιακό προφίλ κάθε παιδιού. Ανάλογα με τις ανάγκες και την δυσκολία του παιδιού προτείνεται επίσης και η εφαρμογή συμπληρωματικού προγράμματος Διαχείρισης Χρόνου και Οργάνωσης Μελέτης με στόχο τον χειρισμό της μελέτης της σχολικής ύλης στο σπίτι.